Bonarka

Poza realizacją wyburzeń Zakładów Chemicznych Bonarka oraz kompleksową rekultywacją terenu przygotowując teren do realizacji prac konstrukcyjnych, Intermont Eco Constulting był jednym ze znaczących wykonawców prac budowlanych. Nasza spółka została obdarzona zaufaniem przy realizacji szeregu skomplikowanych prac, których wykonanie wymagało niekonwencjonalnego podejścia do wykonywanych zadań i dużej wiedzy inżynierskiej. Swoją obecność wykonawczą zaznaczyliśmy od pierwszych dni realizacji inwestycji, aż do dnia przekazania obiektu do użytkownika.