Prace drogowe

Nawierzchnie z kostki brukowej

W 2013r. na terenie Krakowa Firma Intermont Eco Consulting Sp. z o.o. wykonywała prace drogowe na parkingach, drogach i chodnikach razem z modernizacją odwodnienia gwarantującą skuteczne odprowadzenie wody z całego obszaru objętego pracami wraz z elementami i pracami towarzyszącymi.

Zakres prac objętych umową obejmował między innymi:

 • Wykonanie robót ziemnych i wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym
 • Poprowadzenie rurarzu pod przewody elektryczne w gruncie
 • Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej
 • Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
 • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przemysłowej
 • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ozdobnej
 • Prace murowe, betonowe i żelbetowe
 • Plantowanie terenu
 • Inne prace towarzyszące wyżej wymienionym

Nawierzchnie asfaltowe

W 2013r. na terenie Krakowa Firma Intermont Eco Consulting Sp. z o.o. wykonywała prace drogowerazem z modernizacją odwodnienia gwarantującą skuteczne odprowadzenie wody z całego obszaru objętego pracami wraz z elementami i pracami towarzyszącymi z uwzględnieniem sposobu użytkowania nieruchomości (ruch ciężki)

Zakres prac objętych umową obejmował między innymi:

 • Wykonanie robót ziemnych i wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym
 • Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej
 • Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
 • Ułożenie korytek drogowych betonowych na ławie betonowej
 • Wykonanie odwodnień linowych kl. C250
 • Regulacja i wymiana na nowe włazów, wpustów ulicznych i zasuw
 • Ułożenie nawierzchni asfaltowej
 • Ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej
 • Ułożenie chodników z płyt chodnikowych
 • Plantowanie terenu

Inne prace towarzyszące wyżej wymienionym.