Wierzbica

Przemiałownia Kamienia Wapiennego w Wierzbicy

 

Intermont Eco Consulting Sp. z o.o. to generalny wykonawca inwestycji technologicznej dotyczącej budowy instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych. W ramach kontraktu zostały wykonane:

 • Duże obiekty w konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej o łącznym ciężarze około 500 ton
  • Kosz zasypowy z transportem kruszywa do kruszarni
  • Kruszarnia kamienia z sortownią
  • Silosy magazynowe z sortowniami wtórnymi
 • Hala w konstrukcji stalowej przeznaczona do pełnienia roli paletyzarni
 • Budynek socjalny w technologii tradycyjnej
 • Waga najazdowa dla samochodów ciężarowych
 • Myjnia podwozi dla samochodów ciężarowych
 • Nawierzchnie z kostki brukowej, przystosowane do poruszania się samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu po całym terenie

Dzięki profesjonalnej organizacji pracy oraz sprawnemu działaniu całej kadry IEC podczas realizacji budowy, wszystkie obiekty zostały ukończone terminowo i nie wymagały żadnych poprawek.