Nasza Firma jako generalny wykonawca, gotowa jest podjąć się realizacji każdej inwestycji. Dzięki maksymalnej optymalizacji kosztów i harmonogramu z jednoczesnym naciskiem na jakość, wszyscy inwestorzy korzystający z naszych usług są usatysfakcjonowani i zadowoleni z owocnej współpracy. Posiadamy doświadczenie w realizacji:

  • obiektów budownictwa przemysłowego: hale przemysłowe, budynki produkcyjne różnych typów, silosy, zbiorniki;
  • budynków mieszkalnych: wielorodzinnych lub jednorodzinnych;
  • obiektów inżynieryjnych: budowle ziemne, drenaże, sieci kanalizacyjne, ściany oporowe, zbiorniki podziemne, drogi, chodniki, elementy małej architektury;
  • obiektów użyteczności publicznej: budynki administracyjne, galerie handlowe;
  • prac ziemnych, wyburzeniowych i remontowych, modernizacji obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej;
  • prac murarskich i żelbetowych metodą tradycyjną, posadzek przemysłowych w tym także na parkingach wielopoziomowych;
  • montażu konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • montażu lekkiej obudowy hal i obiektów z płyt warstwowych;
  • zagospodarowanie terenów zielonych wokół inwestycji.