Prawidłowe przygotowanie inwestycji wymaga odpowiedniego rozpatrzenia wielu uwarunkowań.Szczególnie jeżeli mówimy o inwestycjach na dużą skalę, planowanie rozpoczęcia budowy jest procesem skomplikowanym.

Dla każdego inwestora przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji, bardzo ważne jest otrzymanie pełnej dokumentacji zawierającej informację na temat możliwości produkcyjnych, kosztów i rentowności planowanego przedsięwzięcia.

Intermont Eco Consulting Sp. z o.o. kompleksowo od pomysłu aż do wdrożenia przygotowuje i gromadzi odpowiednie analizy, ekspertyzy, pozwolenia, wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowy terenu, warunki dostarczenia mediów, dokumentację przetargową, etc.