Restauracja Warzelnia Smaków, Wieliczka

Zaadaptowany na restaurację budynek to wpisany do rejestru zabytków, dawny dom Markszajderów. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni Soli w Wieliczce. 
Budynek wzniesiono w 2 połowie XVIII w., na potrzeby mierników salinarnych, a w późniejszym okresie był częściowo przebudowany i remontowany. Kilkakrotnie zmieniał też przeznaczenie. Po II wojnie światowej w budynku mieściły się kolejno: poradnia przeciwgruźlicza, izba porodowa i przychodnia sanatorium alergologicznego.

Bonarka City Center, Kraków

Przy realizacji inwestycji Bonarka City Center kadra naszej spółki pełniła funkcje menadżerskie związane z przetargami, kontrolą kosztów. Profesjonalność kadry inżynierskiej Intermont Eco Constulting została doceniona przez powołanie na stanowisko Kierownika Budowy Bonarka City Center przedstawiciela naszej firmy, który doprowadził do gotowości obiekty pozwalającej na terminowe przekazanie Bonarka City Center do użytkowania.