Funkcja budynku: Gastronomiczna – restauracja

Lokalizacja: ul. Daniłowicza 13 , Wieliczka

Zakres prac: Przebudowa, rozbudowa i zmiana użytkowania budynku

Rola IEC w procesie inwestycyjnym: Inwestor zastępczy

Powierzchnia użytkowa budynku:  467 m2

Zakończenie inwestycji: 2019 r.

Opis: Zaadaptowany na restaurację budynek to wpisany do rejestru zabytków, dawny dom Markszajderów. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni Soli w Wieliczce. 

Budynek wzniesiono w 2 połowie XVIII w., na potrzeby mierników salinarnych, a w późniejszym okresie był częściowo przebudowany i remontowany. Kilkakrotnie zmieniał też przeznaczenie. Po II wojnie światowej w budynku mieściły się kolejno: poradnia przeciwgruźlicza, izba porodowa i przychodnia sanatorium alergologicznego.

Długa i bogata historia obiektu doprowadziła do istotnych naruszeń konstrukcyjnych i dewastacji innych elementów architektonicznych zabytku. IEC jako inwestor zastępczy przeprowadził gruntowny remont budynku w latach 2017- 2019, adaptując go na funkcję gastronomiczną. Zgodnie z wydanymi decyzjami i pozwoleniami, wewnątrz budynku wykonano prace zabezpieczające  zachowaną substancję budynku (wzmacnianie ścian, stropów i więźby) i dostosowano obiekt do projektowanej funkcji gastronomicznej. Na zewnątrz wykonano prace wokół obiektu wraz z budową portyku od strony północnej.

Poszukując formy na odrestaurowanie wnętrza, postanowiono nie tuszować nawarstwień historii, a podkreślić pierwotny, unikalny charakter całego założenia. Stare mury wewnętrzne zostały częściowo odsłonięte i odrestaurowane, drobne ubytki uzupełnione cegłą, natomiast zachowane fragmenty dawnego drewnianego gzymsu pełnią funkcję półek na napoje i drobne dekoracje. Zaaranżowane przez zespół IEC przestrzenie, przy zastosowaniu współczesnych trendów wnętrzarskich, drobnymi detalami nawiązują do klimatu kopalni tworząc przytulne otoczenie, w którym dominuje drewno i cegła. Dużym wyzwaniem projektowym i realizacyjnym była posadzka na parterze budynku. Po wielokrotnych konsultacjach i korektach konserwatorskich udało się zrealizować wielobarwne wzory parkietowe nawiązujące do architektury dworskiej XIX w.

Zrealizowana inwestycja, pomimo zastosowania wytwornych detali wykończeniowych i  aranżacyjnych, dzięki ciepłej kolorystyce, starannie dobranym materiałom i atrakcyjnej lokalizacji, tworzy przestrzeń chętnie odwiedzaną przez turystów i społeczność lokalną.