Przy realizacji inwestycji Bonarka City Center kadra naszej spółki pełniła funkcje menadżerskie związane z przetargami, kontrolą kosztów. Profesjonalność kadry inżynierskiej Intermont Eco Constulting została doceniona przez powołanie na stanowisko Kierownika Budowy Bonarka City Center przedstawiciela naszej firmy, który doprowadził do gotowości obiekty pozwalającej na terminowe przekazanie Bonarka City Center do użytkowania.