Funkcja zabudowy: mieszkalna, mieszkalno-usługowa, usługowa

Lokalizacja: ul. Rydlówka 5, Kraków

Zakres prac: Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych

Rola IEC w procesie inwestycyjnym: Generalny Realizator Inwestycji

Powierzchnia inwestycji:  33 800 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa: 50 277 m2

Planowane rozpoczęcie budowy: 2022 r.

Opis: Zespół zabudowy mieszkaniowo- usługowej to wieloetapowy projekt obejmujący powierzchnię 33,8 ha terenu zlokalizowanego w krakowskiej dzielnicy Podgórze.  Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na 2022 rok. Intermont Eco Consulting  sp. z o.o. pełniący funkcję inwestora zastępczego, sprawuje nadzór na wszystkich etapach inwestycji: przy uzgodnieniach formalnych , przy procesie projektowym i będzie czuwać nad właściwym przebiegiem prac wykonawczych, jak tylko rozpoczną się roboty budowlane.

Koncepcja projektowanej zabudowy zakłada budowę 10 budynków o zróżnicowanej wysokości i dominującym przeznaczeniu mieszkalnym. Wydzielone zostały 4 strefy określające główne parametry projektowanych obiektów;

Strefa I – dwukondygnacyjny budynek pawilonowy na planie prostokąta, o łącznej powierzchni zabudowy 1114 m2

Strefa II – cztery siedmiokondygnacyjne budynki mieszkalno-usługowe na planach litery U oraz L o łącznej powierzchni zabudowy 3636 m2. Obiekty podzielone są na 3 funkcję: garaż podziemny, lokale usługowe w parterach i apartamenty mieszkaniowe na pozostałych kondygnacjach 

Strefa III – budynek czterokondygnacyjny mieszkalno-usługowy, o powierzchni zabudowy 780m2. Obiekt posiada rzut zbliżony do trapezu. Na parterze i częściowo pierwszym piętrze przewiduje się lokale usługowe, w piwnicy garaż podziemny, a na pozostałych kondygnacjach apartamenty mieszkaniowe.

Strefa IV – cztery pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne na planach litery U oraz L o łącznej powierzchni zabudowy  3916 m2. Obiekty podzielone są na 2 funkcję: garaż podziemny oraz część mieszkaniową na kondygnacjach nadziemnych.

Wszystkie budynki planuje się wybudować w konstrukcji żelbetowej płytowo-słupowej. Fundamenty  będą mieć formę płytową.

Według założeń projektowych największym atutem zabudowy ma być bliski kontakt z naturą.  Na terenie inwestycji przewiduje się dużo zieleni w postaci zielonych tarasów i zieleni urządzonej, a ponadto kompleks będzie sąsiadować z 3-hektarowym Parkiem Zdrojowym Matecznego szczycącym się  bogatym starodrzewem.  Ważną rolę podkreślającą bliskość zabudowy z naturą odgrywa w projekcie również woda. Inwestor przewiduje w centralnej części kompleksu ulokować fontannę, korespondującą z istniejącymi już w parku. Do projektowanego punktu wodnego będą prowadzić główne alejki spacerowe. W celu stworzenia mieszkańcom przyjaznej kameralnej przestrzeni ruch kołowy został całkowicie wykluczony z terenu zabudowy mieszkaniowej. Głównym założeniem projektowanego kompleksu jest zrealizowanie atrakcyjnej strefy mieszkalnej: spokojnej, zielonej, przyjaznej dla rodzin – z dostępem do usług i możliwością aktywności rekreacyjnej i ruchowej.