Funkcja budynku: Laboratoryjno-biurowa

Lokalizacja: Wierzbica 37,  gm. Sobków

Zakres prac: Budowa budynku oraz infrastruktury technicznej

Rola IEC w procesie inwestycyjnym: Inwestor zastępczy

Powierzchnia użytkowa budynku: 1200 m2

Zakończenie inwestycji: 2020 r.

Opis: Intermont Eco Consulting Sp. z o.o. pełnił funkcję generalnego wykonawcy podczas realizacji inwestycji budowy budynku laboratoryjno-biurowego w Wierzbicy. Powstały obiekt stanowi część usługową zakładu Kopalni Wapieni „Wierzbica”, który prowadzi aktualnie wydobycie wapieni i zajmuje się produkcją wapiennych wyrobów drobnoziarnistych m.in.: grysów, piasków, sorbentów, mączek i pyłów. Głównym przeznaczeniem budynku Centrum B+R jest prowadzenie badań laboratoryjnych mających na celu m.in. opracowanie nowych produktów o unikalnych parametrach, bazujących na kamieniu wapiennym, a także  usprawnianie procesów technologicznych.

Forma zewnętrzna wybudowanego obiektu nawiązuje do istniejącej zabudowy na terenie inwestycji. Budynek ma kształt prostopadłościenny, nakryty został dachem płaskim i posiada proste elewacje z prostokątnymi oknami doświetlającymi pomieszczenia. Jedyna wnęka w bryle obiektu podkreśla główne wejście do budynku. Pozostałe wejścia pomocnicze mają daszki zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi.

Budynek został wzniesiony w konstrukcji słupowo ryglowej opartej na stopach fundamentowych. Zewnętrzne elementy nośne ścian i dachu wykonano ze stali, natomiast elewacje wykończono płytami warstwowymi  z wypełnieniem PIR.

Całkowita powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego budynku wynosi 1200 m2 z czego większość zajmują pomieszczenia laboratoriów i prototypownia. Na pozostałej przestrzeni znajdują się pomieszczenia pomocnicze, węzły sanitarne oraz zaplecze socjalne. Całkowita powierzchnia inwestycji objęła 6254 m2, w tym nawierzchnia utwardzona 2508 m2, nawierzchnia utwardzona przepuszczalna 653m2  i  powierzchnia zabudowy 839 m2.