Funkcja budynku: Budynek usługowy

Lokalizacja: ul. Wadowicka 1B, Kraków

Zakres prac: Budowa budynku

Rola IEC w procesie inwestycyjnym: Generalny Realizator Inwestycji

Powierzchnia użytkowa budynku: 253 m2

Zakończenie inwestycji: 2021 r.

Opis: Teren inwestycji obejmuje działkę należącą do Parku Zdrojowego Matecznego w Krakowie, czyniąc to miejsce niezwykle atrakcyjnym dla gości pijalni. Otoczenie znajduje się pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków, dlatego wybudowany tu w 1950r sąsiedni budynek, będący przez wiele lat Zakładem Kąpielowym, uzależnił w dużej mierze estetykę i formę nowopowstałego obiektu. Na terenie parku znajdują się dwa czynne ujęcia wody mineralnej, dlatego celem inwestycji było przywrócenie tradycji wydobywania wód, przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników. Kompleksową realizacją inwestycji zajęła się firma Intermont Eco Consulting.

Krakowska Pijalnia Zdrojowa została zaprojektowana na planie prostokąta jako budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, czterospadowym dachem o łącznej powierzchni użytkowej 253 m2. Na parterze obiektu znajdują się pomieszczenia takie jak: rozlewnia dostępna dla gości, gdzie można napić się wody mineralnej i obejrzeć zabudowane szklanymi ścianami ujęcie geotechniczne, pomieszczenie z widoczną dla odwiedzających linią butelkowania oraz inne pomieszczenia pomocnicze takie jak sanitariaty i strefa socjalna. Na poddaszu budynku zlokalizowane zostały głównie pomieszczenia techniczne mieszczące urządzenia ogrzewania, wentylacji i skomplikowanej technologii uzdatniania wody.

Konstrukcja budynku pijalni składa się ze ścian z pustaków ceramicznych i słupów żelbetowych, na których opiera się  monolityczny stop i drewniana więźba dachowa w układzie jętkowym. Nietypowym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest stalowy ruszt, który umożliwia szybki demontaż fragmentu dachu w celu dostania się do zamkniętego w budynku ujęcia wody mineralnej.

Budynek pijalni został wykończony materiałami ściśle nawiązującymi do przytoczonego wyżej dawnego Zakładu Kąpielowego: dach pokryto ciemno-pomarańczową dachówką, a na elewacjach zastosowano cegłę klinkierową, której naturalny kolor przełamuje jasny cokół.

Ukończona inwestycja jest częścią dawno rozpoczętych prac projektowych i realizacyjnych, dotyczących rewitalizacji Parku i Zakładu Kąpielowego;

  • W latach 2012-2016 IEC jako inwestor zastępczy, przeprowadził gruntowny remont Zakładu Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej obejmujący elewacje oraz wnętrza budynku.
  • W 2019 roku IEC, jako inwestor zastępczy dokonał adaptacji  budynku pomocniczego na restaurację Manufaktura Pieroga w Parku Zdrojowym Mateczny.
  • Pod nadzorem IEC trwają prace projektowe obejmujące cały Park Zdrojowy. Omawiane i opracowywane są zagadnienia zieleni, alejek parkowych, przywrócenia stawu oraz budowy nowych obiektów usługowych.